Music for Remembrance – HetKoor

Waar & Wanneer?

Datum:donderdag 02 november
Tijd:20:00 -
Locatie:Plaskerk
Thema:900 jaar Raalte: Activiteiten door het jaar heen

Music for Remembrance - HetKoor

Projectkoor HetKoor brengt op de dag van Allerzielen een concert dat in het teken staat van gedenken en herdenken. Met bijzondere liederen staat het koor stil bij wat er in de wereld gebeurt en hoe muziek kan bijdragen aan een gevoel van hoop.

Centraal in het concert staan muziekstukken die gecomponeerd zijn naar aanleiding van catastrofes als de Tweede Wereldoorlog of natuurrampen als de Tsunami in 2004. Bijvoorbeeld het Requiem van de Amerikaanse componiste Eliza Gilkyson. Een vierstemmige weeklacht waarin Maria symbool staat voor de universele kracht van troost. Een ander voorbeeld is ‘There are some men’; een gedicht van Leonard Cohen waarin hij een vriend herdenkt en dat door Philip Glass op muziek is gezet.

Muziek kan op veel momenten troost bieden. Samen staan we deze avond stil bij de gevallenen, de slachtoffers van oorlogen, natuurrampen en aanslagen. Samen herdenken we dierbaren die ons zijn ontvallen.

HetKoor staat onder leiding van dirigent Mark Schrijver en wordt begeleid door pianiste Alma Grooters. Het concert is vrij toegankelijk.

Wat 

Een licht klassiek koorconcert, begeleid op piano

Waar 

In de Plaskerk

Wanneer 

Donderdag 2 november 2023. Vanaf 20.00u inloop, aanvang concert 20.30u.

Kosten? 

HetKoor wil het concert graag vrij toegankelijk houden, zodat iedereen het kan bijwonen. Eventueel kan na afloop een vrijwillige bijdrage gevraagd worden van de bezoeker.

PS: Van de deelnemende koorleden wordt wel een kostenbijdrage gevraagd en zo nodig worden andere geldgevers / sponsoren benaderd..

Regiegroep

Een groep enthousiastelingen zocht elkaar op. De burgemeester werd betrokken en tadaa: de Regiegroep ontstond. Inmiddels zijn we een stichting. We voeren regie, maken een grote jaarkalender, helpen met vergunningen, zichtbaarheid en ondersteuning en delen volop enthousiasme.

Neem contact op

Socials

Op de sociale kanalen laten we zien wat er gebeurt in de aanloop naar 2023. Volg ons en deel met ons.