Waarom de naam “Plaskerk”?

dinsdag 01 januari

Midden in het centrum van het dorp Raalte staat op het plein wat nu stevig wordt herzien een monumentaal kerkgebouw waarover het eerst (tot dusver bekend) over Raalte is geschreven in 1123. Maar waarom wordt deze kerk nu de “Plaskerk” genoemd?

Hiervoor zijn verschillende verklaringen in omloop. Een aantal voorkomende varianten zijn als anekdotes leuk om te vertellen, maar het blijkt niets te maken te hebben met urinerende jonge mannen in het verleden.

Waar heeft het dan wel mee te maken? In het boekje Parels van de Plaskerk geeft Wim Hoogeland drie mogelijke verklaringen weer, waarvan hij uiteindelijk ook een mening geeft wat volgens hem de de juiste verklaring is.

1. Dorpspomp

De eerste zou zijn dat er een dorpspomp in de 17e eeuw op kosten van het kerkbestuur is aangelegd en vervolgens ook op kosten van de kerk is onderhouden. Deze pomp stond op het plein. Het was een dubbele pompĀ  met een houten kast en bevond zich aan de noordoosthoek van de kerk. Hier haalden de Raaltenaren vroeger hun water. Ook werd er bij de pomp nog wel eens een wasje gedaan, waarbij het water rijkelijk vloeide. Door oneffenheden in het plaveisel ontstonden dan waterplasjes op het plein die vervolgens in de volksmond De Plas werd genoemd.

2. Koning Lodewijk Napoleon

Een tweede mogelijke verklaring is dat de naam is ontstaan in 1809 tijdens een bezoek van koning Lodewijk Napoleon aan Raalte. In die tijd was de voertaal frans en de koning zou tijdens het gesprek over de toewijzing van de kerk aan de katholieke dan wel aan de protestantse gemeenschap hebben gesproken over de kerk aan “la place”, dat letterlijk het plein betekent. La Place werd vervolgens De Plas.

3. Plasse of Plaetse

De laatste mogelijke verklaring is volgens Wim Hoogeland de enige juiste verklaring. Het is afkomstig van het Middelnederlandse woord “plas” . “plasse” of plaetse, waarmee “open ruimte” of “plein” wordt bedoeld. Dit wordt bevestigd, door een legger uit 1625, dat zich in het archief van de kerk bevindt en waarin letterlijk staat geschreven: “De carck aan de plaets“.

Regiegroep

Een groep enthousiastelingen zocht elkaar op. De burgemeester werd betrokken en tadaa: de Regiegroep ontstond. Inmiddels zijn we een stichting. We voeren regie, maken een grote jaarkalender, helpen met vergunningen, zichtbaarheid en ondersteuning en delen volop enthousiasme.

Neem contact op

Socials

Op de sociale kanalen laten we zien wat er gebeurt in de aanloop naar 2023. Volg ons en deel met ons.